- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 
- Şirketimiz tarafından satışı yapılan ürün, üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
 
- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür.
 
- Ürünün garanti süresi içerisinde üretim, malzeme, işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlarda mal, garanti kapsamı dışındadır.
 
Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar
 
- Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar
 
- Yanlış uygulamalardan dolayı oluşan arızalar